c S
Izbor dana

Zapošljavanje (ne)pušača - Analiza argumenata protiv (ne)pušenja kao kriterija za zapošljavanje i teza koje idu u prilog određivanju takvog kriterija.

11.11.2009 08:35 Smije li nepušenje biti istaknuto kao zapreka za zapošljavanje u oglasima poslodavaca? Smiju li poslodavci kandidatima za zapošljavanje postaviti pitanje o tome jesu li pušači? U radu su analizirani argumenti protiv (ne)pušenja kao kriterija za zapošljavanje, kao i teze koje idu u prilog određivanju takvog kriterija.