c S
Izbor dana

Zastara zahtjeva za vraćanjem primljenog temeljem ništetnog pravnog posla

20.04.2022 07:45 U slučaju restitucijskog zahtjeva kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora, rok zastare tražbine iznosi pet godina, a počinje teči od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.