c S
Izbor dana

Obveza stečajnog suca je da se na ispitnom ročištu raspravi svaka osporena tražbina te ako osporavanje ne bude otklonjeno, u obrazloženju rješenja o upućivanju na parnicu radi utvrđenja odnosno osporavanja tražbine navede i razloge osporavanja.

12.11.2009 08:11 Odredbom iz članka 175. stavak 2. i 3. propisano je da je stečajni upravitelj dužan određeno se izjasniti priznaje li ili osporava svaku prijavljenu tražbinu te da se tražbine koje su osporili stečajni upravitelj...