c S
Izbor dana

Brisovno očitovanje

28.04.2022 07:15 Ukoliko je ovlaštenik založnog prava brisan iz sudskog registra, time da je isti prestao postojati danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj kojem je pripojen taj ovlaštenik, to je pravni slijednik tog ovlaštenika društvo preuzimatelj i isti je ovlašten izdati predlagateljici brisovno očitovanje u odnosu na predmetno založno pravo.