c S
Izbor dana

Država i podnositelj zajednički snose odgovornost za razdoblje u kojem se postupak nepotrebno oduljio zbog provođenja dodatnih vještačenja, jer je sud taj koji odlučuje na koji način će se voditi postupak i koji će se dokazi izvesti.

13.11.2009 08:11 Podnositelj zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava (u nastavku: Europski sud), prigovara radi prekomjerne dužine parničnog postupka kojeg je pokrenuo pred Općinskim sudom...