c S
Izbor dana

Odbačaj prijedloga za povrat u prijašnje stanje

11.05.2022 07:26 Odmah po primitku prijedloga za povrat u prijašnje stanje je potrebno ocijeniti navode predlagatelja, te ukoliko iz istih proizlazi da je proteklo 8 dana od saznanja za propuštanje radnje i prestanka zapreka - prijedlog će se odbaciti kao nepravovremen.