c S
Izbor dana

Trošak parničnog postupka

17.05.2022 07:30 Trošak zastupanja punomoćnika stranke na posebnom ročištu za objavu presude predstavlja parnični trošak.