c S
Izbor dana

Ugovor o najmu stana sklopljen pod raskidnim uvjetom

18.05.2022 07:31 Ukoliko je tužitelj kao nositelj stanarskog prava status najmoprimca stekao ex lege stupanjem na snagu Zakona o najmu stanova, a ugovorom o najmu stana sklopljenog sa jedinicom lokalne samouprave i uprave ugovoreno je da se taj stan daje u najam do pravomoćnog rješenja o okončanju postupka vraćanja nacionalizirane imovine koji se vodi pred državnim organima Republike Hrvatske i u kojem je tužitelj aktivno sudjelovao, tada se smatra da je taj ugovor o najmu stana sklopljen pod raskidnim uvjetom, pa nakon pravomoćnosti rješenja o povratu tog stana u vlasništvo tuženika, taj ugovor o najmu više ne proizvodi daljnje pravne učinke.