c S
Izbor dana

Porez na dohodak

03.06.2022 07:08 Tužiteljica je u poreznoj prijavi kada ju je podnijela, bila dužna iskazati sve prihode u kalendarskoj godini, dakle ukupno ostvareni dohodak ne samo od nesamostalnog rada već i od kapitala, što nije učinila, a pri tome neosnovano tvrdi da ju je porezno tijelo bilo dužno upozoriti da od porezne prijave može odustati, jer takva obveza zakonom nije propisana.