c S
Izbor dana

Pravo vlasništva na brodu i obveza plaćanja brodske ležarine

09.06.2022 07:20 Pravo vlasništva na brodu na temelju pravnog posla stječe se upisom u upisnik brodova pa kako upis ima konstitutivan značaj ranija predaja broda u posjed stjecatelju ne dovodi do stjecanja prava vlasništva.