c S
Izbor dana

Ovrhovoditelj koji u prijedlogu za ovrhu traži pljenidbu svih pokretnina ovršenika (a ne samo gotov novac i dragocjenosti) mora u prijedlogu navesti točno određenu treću osobu kojoj će sud povjeriti na čuvanje zaplijenjene pokretnine.

18.11.2009 08:10 Prema odredbi članak 129. stavak 1. Ovršnog zakona, ovrha na pokretninama provodi se njihovom zapljenom, procjenom, oduzimanjem, otpremanjem, povjeravanjem na čuvanje sudu, ovrhovoditelju ili...