c S
Izbor dana

Dospjelost naknade štete i naknade za koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojeg posjedovanja.

13.06.2022 07:44 Tražbina vlasnika prema nepoštenom posjedniku po osnovi naknade koristi koje je imao za vrijeme svojeg posjedovanja stvari dospijeva danom podnošenja zahtjeva za naknadu.