c S
Izbor dana

Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke

14.06.2022 07:05 U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.