c S
Izbor dana

Određivanje privremene mjere istovjetne tužbenom zahtjevu

20.06.2022 07:08 Sud može odrediti privremenu mjeru koja izrekom sadržajno odgovara tužbenom zahtjevu iz parnice koja je u tijeku. Naime, određivanjem takve mjere se samo katkoročno i privremeno uređuje odnos između stranaka parničnog postupka, dok će se presudom iz parnice trajno urediti odnosi između stranaka.