c S
Izbor dana

Mjesna nadležnost

24.06.2022 07:27 Odredbe o mjesnoj nadležnosti za određivanje i provedbu ovrhe na nekretnini su isključive, zbog čega u ovršnom postupku koji se vodi na nekretnini ovršenika nije moguće primijeniti odredbu čl. 20. st. 2. Zakona o parničnom postupku niti odredbu o općoj mjesnoj nadležnosti za ovršenika.