c S
Izbor dana

Naknadno pribavljena građevinska dozvola, nakon donošenja osporenog rješenja, ne utječe na zakonitost tog rješenja. Isto međutim, ima utjecaja u postupku izvršenja rješenja o uklanjanju objekta, jer se može tražiti obustava tog postupka.

23.11.2009 08:14

„Tužitelj u postupku nije osporavao da za navedene radove nije ishodio građevnu dozvolu pa se prigovori tužitelja ne mogu uvažiti...