c S
Izbor dana

Naknada štete zbog zakašnjenja

10.08.2022 07:33 Ukoliko je obveza dužnika na ispunjenje prestala prije njegovog dolaska u zakašnjenje - tada ne može postoji niti odgovornost dužnika za štetu zbog neispunjenja.