c S
Izbor dana

Pravni interes

11.08.2022 07:34 Pravni interes tužitelja za vođenjem određenog postupka mora biti konkretan i stvaran, te mora kontinuirano egzistirati od trenutka podnošenja tužbe sve do donošenja konačne odluke suda.