c S
Izbor dana

Sudsku nagodbu mogu zaključiti samo stranke tijekom postupka, ali ne i umješači. Umješači mogu samo pristupiti nagodbi koju su zaključile parnične stranke.

26.11.2009 08:25 Iz spisa proizlazi da su stranke zaključile ugovor o građenju. Tužitelj je tijekom postupka tvrdio da je tuženiku platio utuženi iznos, te da je tuženik time naplatio radove koje nije izveo...