c S
Izbor dana

Susjedi mogu za postojanje lokacijske dozvole doznati i posredno, na temelju opažanja da je započela gradnja objekta.

30.11.2009 08:14 „Imajući u vidu navedeno pravno shvaćanje ovog Suda da subjektivni rok za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka teče...