c S
Izbor dana

Ukoliko je postupak radi plaćanja zajedničke pričuve pokrenut po zakonskom zastupniku (upravitelju zgrade) u ime suvlasnika, time da su suvlasnici označeni kao parnične stranke, tada su suvlasnici dužni dokazati aktivnu legimitaciju zemljišnoknjižnim izvatkom ili prilaganjem ugovora o kupnji posebnih dijelova nekretnina.

01.12.2009 08:11 „Po ocjeni ovog suda, i zajednički upravitelj predmetne stambene zgrade „S“ d.o.o., J. H. 4, V. mogao je samostalno utužiti tuženika kao suvlasnika predmetne nekretnine...