c S
Izbor dana

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola često dolazi do iznimke od pravila da se na rješavanja zahtjeva stranke primjenjuje propis koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka

04.12.2009 08:24 U upravnom postupku se na rješavanja zahtjeva stranke primjenjuje, načelno, onaj propis koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka, osim ako u nekoj konkretnoj upravnoj stvari nije zakonom ili drugim podzakonskim aktom drugačije propisano.