c S
Izbor dana

Obračun i naplata carinskog duga

17.11.2022 07:16 Tužitelj kao porezni jamac, osoba ovlaštena za zastupanje i član društva, dužan je platiti utvrđeni carinski dug jer je kao odgovorna osoba znao ili morao znati da će izuzimanje robe iz carinskog skladišta bez obračuna carine, za posljedicu imati obvezu plaćanja carinskog duga.