c S
Izbor dana

Visina tražbine kao bitna činjenica pri utvrđenju pravične ravnoteže interesa stranaka

22.11.2022 06:42 Nije narušena pravična ravnoteža interesa stranaka u slučaju kada je ovrhovoditelj predložio ovrhu na nekretnini ovršenika, a da pri tome uopće nije ponudio dokaz o tome da je pokušao ovrhu na drugim predmetima, sve iz razloga što je tražbina ovrhovoditelja utvrđena u izrazito visokom iznosu, pa je očito da se ista može ostvariti tek prodajom nekretnine ovršenika.