c S
Izbor dana

Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku

21.11.2022 07:01 U Zakonu o parničnom postupku fotografije, video i zvučne snimke uopće se ne spominju u kontekstu dokazivanja. U članku pronađite odgovore na pitanja koja je dokazna vrijednost takvih dokaza, što je pojam nezakonitog dokaza nedavno uvedenog u parnični postupak te kako će sud opravdavati njihovo korištenje.