c S
Izbor dana

Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad

25.11.2022 07:09 U slučaju kada je radnik zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova svog radnog mjesta, a koji poslovi predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, poslodavac nije u obvezi ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban a koji moraju što više odgovarati poslovima na kojima je prethodno radio.