c S
Izbor dana

Doprinosi na plaće radnika nisu njihove tražbine u stečajnom postupku nad poslodavcem, jer se radi o tražbinama fondova mirovinskog i invalidskog te zdravstvenog osiguranja koji za te tražbine podnose prijave stečajnom upravitelju.

09.12.2009 08:04 „Koje tražbine se namiruju kao troškovi stečajnog postupka propisano je odredbom čl. 86. Stečajnog zakona...