c S
Izbor dana

Dužina žalbenog postupka pred Vrhovnim sudom od tri i pol godine u kaznenom postupku, u nedostatku drugih posebnih okolnosti koje bi opravdale takvu dužinu, predstavlja povredu prava na suđenje u razumnom roku.

10.12.2009 08:19 Podnositelj zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava prigovara radi prekomjerne dužine kaznenog postupka...