c S
Izbor dana

Kada je do štete došlo isključivom krivnjom prvotužitelja tada osiguravajuće društvo ne odgovara tužiteljima za štetu.

17.12.2009 08:10 „Iz tako utvrđenog činjeničnog stanja sudovi nižeg stupnja pravilno zaključuju da je do štetnog događaja došlo isključivo zbog prevelike brzine kretanja vozila...