c S
Izbor dana

O skrivenim nedostacima stvari kupac je dužan bez odgađanja obavijestiti prodavaoca. Ako kupac to nije učinio, izgubio je pravo naknadnog pozivanja na te nedostatke, a time i pravo na naknadu štete.

21.12.2009 08:12 Protutužbeni zahtjev se temelji na tuženikovoj-protutužiteljevoj tvrdnji da je pretrpio štetu u navedenom iznosu, prouzročenom neispravnošću robe...