c S
Izbor dana

Uzdržavanje među bračnim drugovima temelji se na načelu obiteljske solidarnosti i načelu pravednosti, sadržanima u Ustavu RH te u Obiteljskom zakonu.

22.12.2009 08:07 Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca. Brak, kao i prava i dužnosti bračnih drugova u braku, uređeni su Obiteljskim zakonom. Prava i dužnosti bračnih drugova proizlaze iz same prirode braka. Većina tih odnosa uređena je moralnim normama. Bračni odnosi, koje uređuje Obiteljski zakon, osobna su prava i dužnosti bračnih drugova.