c S
Izbor dana

Ukoliko je tužitelj obavijestio tuženika da raskida ugovor nakon što ga je tuženik obavijestio da kasni s radovima, tj. da mu stan neće biti moguće predati u ugovorenom roku, iako tužitelj nije ispunio obvezu plaćanja kupoprodajne cijene, tada se tužitelj ne može pozivati da je za raskid ugovora kriva druga ugovorna strana.

24.12.2009 07:50 „Tužitelj u žalbi zapravo iznosi tvrdnju da on nije kriv za raskid predmetnog ugovora, da isti nije mogao realizirati hipoteku odnosno izvršiti upis hipoteke...