c S
Izbor dana

Zakonska zastupnica mlljt. djeteta nije ovlaštena izjaviti prigovor prijeboja na način da prebija dosuđeni joj iznos uzdržavanja sa neplaćenim dospjelim iznosima uzdržavanja koje je bio u obvezi plaćati tužitelj iz razloga što su tužitelj i tužena vjerovnici odnosno dužnici mlljt. djeteta.

30.12.2009 08:00 „Što se tiče žalbene tvrdnje tužene o mogućnosti prebijanja njoj dosuđenog iznosa uzdržavanja sa neplaćenim dospjelim iznosima doprinosa za uzdržavanje...