c S
Izbor dana

Sudac koji je sudjelovao u donošenju odluke o produljenju pritvora ne može kasnije biti sudac (predsjednik vijeća) u prvostupanjskom postupku.

04.01.2010 08:00 Prijedlog obrazlaže okolnošću da Županijski sud u Slavonskom Brodu nije u mogućnosti formirati raspravno vijeće koje treba biti sastavljeno od...