c S
Izbor dana

Stranci u postupku treba pružiti mogućnost da se izjasni o navodima drugih stranaka u postupku.

07.01.2010 08:12 „Spisu prileži izvješće s terenske provjere od 7. srpnja 2005. iz kojeg proizlazi da je službena osoba obavila razgovore sa susjedom majke tužiteljice...