c S
Izbor dana

Zakonitost odluke koje nadležni organ donosi primjenom odredbe čl. 47. Zakona o privatizaciji ne može se ispitivati u upravnom sporu po pravilima za obnovu postupka, budući se takvom odlukom ne odlučuje o stvari koja je bila predmetom upravnog postupka privatizacije okončanog rješenjem.

13.01.2010 08:07 „Temeljno je pravno pitanje za ocjenu osnovanosti tužbe u ovom upravnom sporu kakve odluke, u kojem postupku i u kojim rokovima HFP može donijeti...