c S
Izbor dana

Ne može se tuženo tijelo pozivati na ekonomičnost postupka kao razlog što u rješenju nije odgovoreno na žalbene navode.

15.01.2010 08:03 “Ne može se pri tome pozivati tuženo tijelo na ekonomičnost u postupanju radi koje nije obrazloženo na temelju čega je predmetna odluka donesena...