c S
Izbor dana

Prestanak stalnog boravka

09.02.2010 08:01 Ako tužitelj potvrđuje navode iz osporenog rješenja o tome da je izbivao iz države dulje od jedne godine, ne može se uspješno tražiti obnova postupka radi novih činjenica i dokaza.