c S
Izbor dana

Isključivo pravo, sadržaj zaštite i povreda žiga

12.02.2010 07:59 Smisao žigovne zaštite je zabrana trećim osobama da bez odobrenja nositelja žiga upotrebljavaju istovjetan ili bitno sličan znak u usporedbi sa zaštićenim žigom.