c S
Izbor dana

Prigovor radi prebijanja u žalbi

19.02.2010 07:51 Stranka ne može u žalbi istaknuti prigovor radi prebijanja, ako taj prigovor nije istaknula tijekom prvostupanjskog postupka.