c S
Izbor dana

Prestanak prava stečenih osiguranjem

03.03.2010 07:30 Razlučno ili slično pravo na imovini dužnika koja ulazi u stečajnu masu koje je stečajni vjerovnik stekao prisilnim sudskim osiguranjem tijekom posljednjih šezdeset dana prije podnošenja prijedloga za otvaranjem stečajnog postupka ili nakon toga, prestaje ex lege otvaranjem stečajnog postupka.