c S
Izbor dana

Platni nalog

16.03.2010 07:29 U odluci o glavnoj stvari sud će odlučiti da li se platni nalog u cijelosti ili djelomično održava na snazi ili ukida i odbija tužbeni zahtjev kao neosnovan.