c S
Izbor dana

Ugovorna zabrana utakmice

18.03.2010 07:22 Na ugovornu zabranu utakmice ne može se pozivati poslodavac koji je sa radnikom ugovorio plaću manju od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj i istovremeno mu nametnuo zabranu buduće tržišne utakmice.