c S
Izbor dana

Datum prestanka ugovora o radu

19.03.2010 07:26 Ukoliko je radnik prije zaključenja glavne rasprave zasnovao radni odnos s drugim poslodavcem, sud je dužan prestanak radnog odnosa odrediti s danom zasnivanja radnog odnosa tužitelja s drugim poslodavcem, a ne s danom zaključenja glavne rasprave.