c S
Izbor dana

Javna dobra u općoj uporabi

24.03.2010 07:31 Kada iz očitovanja Županijske uprave za ceste o statusu niza nekretnina nije moguće utvrditi koji je status prijedlogom obuhvaćene čestice, a priloženi tabelarni prikaz pruža samo osnovu za zaključak o identifikaciji nekretnine u smislu njezine brojčane oznake, broja zk. uloška u koji je upisana, njezine kulture i šifre ceste, sud će odbaciti takav prijedlog radi uknjižbe nekretnine kao javnog dobra (lokalne ceste).