c S
Izbor dana

Usmeno iznošenje nalaza i mišljenja vještaka

29.03.2010 07:25 Sud mora sudskog vještaka pozvati i saslušati na glavnoj raspravi neovisno o tome je li prethodno strankama u pisanom obliku dostavljen nalaz i mišljenje vještaka.