c S
Izbor dana

Spajanje katastarskih čestica

30.03.2010 07:31 Ukoliko je na jednoj od katastarskih čestica koje se spajaju zabilježen spor, sud nije ovlašten odbiti provedbu prijavnog lista kojim se traži spajanje predmetnih čestica, ako je na svim nekretninama koje se spajaju upisan isti vlasnik, time da zabilježba spora ne sprečava uknjižbu prava vlasništva na kojoj je spor zabilježen.