c S
Izbor dana

Naknada razlike plaće

02.04.2010 07:36 Službene osobe i drugi službenici i namještenici obavještajne agencije i protuobavještajne agencije imali su pravo na isplatu plaće i dodatka na plaću – naknade za ovlaštenu službenu osobu do travnja 2002. godine, kada im je isto ukinuto temeljem odredbe čl. 98. st. 2. Zakona o sigurnosnim službama.