c S
Izbor dana

Ukidanje odluke skupštine vjerovnika

06.04.2010 07:29 Ako je koja odluka skupštine vjerovnika u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika, dužnost je stečajnog suca da tu odluku ukine na zahtjev kojeg razlučnog vjerovnika, stečajnog vjerovnika koji nije nižega isplatnog reda, stečajnog upravitelja ili iznimno po službenoj dužnosti.