c S
Izbor dana

Tabularna isprava

12.04.2010 07:29 Ne postoji obveza tužene na izdavanje tabularne isprave u slučaju kada se radi o stjecanju suvlasništva na temelju zakona.